آگروسرویس اتومبیلی به ارزش 1.3 میلیون منات خریداری می کند

[ad_1]

Agroservice OJSC ، متعلق به وزارت کشاورزی ، خلاصه مناقصه خرید اتومبیل های مسافری و سایر اهداف خاص را ارائه داد.

در این گزارش به نقل از پورتال خریدهای دولتی ، برنده مناقصه Diamond Motors LLC است.

شرکت برنده 1 میلیون و 335.7 دقیقه منات پرداخت خواهد شد[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید