آیا از بانکدار اخراج شده س questionال شده است؟رسانه ها گزارش دادند که المار ممدوف ، که دیروز به طور غیر منتظره توسط رهبری بانک بین المللی آزاد شد ، توسط سازمان های اجرای قانون مورد بازجویی قرار گرفت. وقتی رئیس جمهور سابق در رابطه با حادثه “بازار سیاه” مذهبی است

دیدگاهتان را بنویسید