آیا “حماسه ثبت نام” به شخصیت های سیاسی “حماسه حضور” مردم کمک خواهد کرد؟

[ad_1]


592 نفر در انتخابات این دوره ثبت نام کردند که نسبت به دوره قبل (1636) کاهش قابل توجهی دارد. البته تعداد زیادی از سیاستمداران که امسال برای ثبت نام به خیابان فاطمی رفتند بسیار بیشتر از سالهای گذشته بود و حدود 50 چهره سیاسی و دانشگاهی برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید