آیا دوره پیش از انتخابات باید فصلی از “افشای” یا “ارائه طرح و تصمیم” باشد؟

[ad_1]


سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 28 ژوئن برگزار می شود و تا آن روز باید شاهد اخبار منتشر شده از سوی نامزدها برای جلب نظر و رای مردم باشیم. آنچه در این مدت گفته و شنیده می شود چیزی بیش از یک وعده نیست ، اما گاهی اوقات اتفاق می افتد که برخی از نامزدها برنامه ای را ارائه می دهند که با رویه مغایرت داشته باشد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید