ارمنستان جز among چهار کشور اول است که تابعیت روسیه را دریافت می کندارمنستان یکی از چهار کشوری است که بیشترین تعداد شهروندان روسی را در خود جای داده است.

براساس این گزارش ، وب سایت وزارت کشور روسیه.

براساس این گزارش ، در سال 2020 تعداد بیشتری از ساکنان اوکراین ، تاجیکستان ، قزاقستان و ارمنستان تابعیت روسیه را دریافت خواهند کرد.

رئیس آزمایشگاه اقتصاد و جمعیت شناسی جمعیت ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه دولتی مسکو اولگا چودینوفسکی وی گفت این کشورها قبلاً در لیست رهبران بوده اند.

به گفته وزارت کشور ، در دو ماه اول سال 2021 ، حدود 100 تبعه خارجی و بی تابعیت تابعیت روسیه را دریافت کردند.دیدگاهتان را بنویسید