از برگزاری مراسم در ساموه جلوگیری شد
اداره پلیس منطقه ساموح اطلاعاتی در مورد مراسم نامزدی در روستای نبیاگالی این منطقه دریافت کرد

دیدگاهتان را بنویسید