از راننده تاکسی گرفته تا خلبان می گویند اوضاع اقتصادی خوب نیست / ما بر فقر غلبه کردیم و گرسنه ایم / اظهارات دولت روحانی را باید در گینس نوشت! / مشارکت بیش از 50٪ خواهد بود

[ad_1]


کاندیدای اصولگرایان باید به اتفاق آرا باشد و رأی دهد / از راننده تاکسی تا خلبان می گوید اوضاع اقتصادی خوب نیست / فقر و گرسنگی را پشت سر گذاشتیم / ادعاهای دولت روحانی را باید در گینس نوشت! / نظر رستم گاسمی در مورد روابط با ایالات متحده و توافق با چین / مشارکت بیش از 50 درصد خواهد بود ، رنگ انتخابی من پرچم جمهوری اسلامی ایران است ، به عنوان مطالعه عملکرد دولت های هاشمی ، خاتمی و احمدی نژاد و دیگران. مهمترین بخشهای گفتگو با “رستم گاسمی” هستند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید