اعلام رسمی اسامی نامزدهای واجد شرایط انتخابات ریاست جمهوری / همان 7 نفر تأیید شد
هیئت امنا پس از بررسی های خود ، هفت نفر را که واجد شرایط شرکت در 13 انتخابات ریاست جمهوری بودند ، یافت و اسامی نامزدها را به وزارت کشور اعلام کرد.

دیدگاهتان را بنویسید