"بانک آذر ترک"تغییر دیگری در رهبری

[ad_1]

تغییر کارکنان دیگر در Azer Turk OJSC OJSC اتفاق افتاد. فرید اورودژوف از سمت مدیر کل عزل شد. بنابراین تعداد مدیران اجرایی بانک یک نفر کاهش یافته است. تنها مدیر کل رسول حسین اف است. توجه داشته باشید

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید