بانک فدرال دوباره نرخ تخفیف 0-0.25 درصد را حفظ می کند

[ad_1]

فدرال رزرو که به عنوان فدرال رزرو ایالات متحده عمل می کند ، باز هم نرخ تخفیف را در 0-0.25 درصد حفظ کرد.

این در گزارش نتایج جلسه مدیریت تنظیم کننده بیان شده است.

کمیته عملیات بازار آزاد تصمیم گرفته است نرخ بهره وجوه فدرال را در 0-0.25٪ حفظ کند و حفظ این محدوده را تا رسیدن به حد تقریبی بازار کار مناسب می داند.

لازم به ذکر است که فدرال رزرو در جلسه دوم خود در سال 2021 – در ماه مارس ، نرخ تخفیف 0-0.25 درصد را حفظ می کند. این تصمیم همزمان با پیش بینی تعدادی از کارشناسان است. برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند که بانک فدرال نرخ تخفیف را در 0-0.25 درصد حفظ کند.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید