بانک مرکزی برای جمع آوری سرمایه حراج سپرده برگزار می کند

[ad_1]

در تاریخ 12 دسامبر ، بانک مرکزی جمهوری آذربایجان حراج سپرده ها را برای جمع آوری کمک مالی برگزار می کند.

انتظار می رود در حراج غیر مستقیم 50 میلیون منات جمع شود. مدت حراج سپرده 14 روز است. نرخ بهره حراج ، که در سیستم تجارت بلومبرگ برگزار خواهد شد ، 12.01-14.99٪ است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید