باید یک دولت انقلابی ، درست ضد فساد تشکیل شود که معتقد به تغییر و جوانی باشد.

[ad_1]


رهبر معظم انقلاب دموکراسی و انتخاب کارمندان کشوری را بسیار مهم خواندند و افزودند: “حضور پرشور مردم در انتخابات تأثیر بسزایی در قدرت و توانمندی های دولت منتخب و افزایش اعتبار کشور دارد ، امنیت و بازدارندگی “باید دولتی تشکیل شود که شایسته و قابل کنترل ، پر از ایمان ، پر از امید و معتقد به توانایی های داخلی باشد ، زیرا اگر کارمندان دولت ناامید شوند ، هیچ اتفاقی نمی افتد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید