تعجب انتخابات ریاست جمهوری در ایران چیست؟
در چند روز گذشته ، چندین رسانه منطقه ای و بین المللی به پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخته اند و هرکدام تحلیل ها و گمانه زنی های مختلفی را درباره نامزد انتخابات و مبارزات انتخاباتی ارائه داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید