جسد یک سرباز گمشده آذربایجانی پیدا شده استجسد سرباز آذربایجانی دیگری که در جنگ بزرگ میهنی ناپدید شده بود پیدا شد.

طبق یک گزارش ، تأیید شده است که سرباز ممدلی جاویدان واله اوغلو در نبردهای آزادی سرزمین های ما کشته شده است.

ممدلی در منطقه ایمیشلی ، جایی که متولد و بزرگ شده است ، به خاک سپرده خواهد شد.

لازم به ذکر است که ساکن ایمیشلی ج. ممدلی از نخستین روزهای جنگ میهنی ساخته شد. اوایل ماه اکتبر با او تماس گرفتند و نمی توان برای وی اظهار نظر کرد.

روحش شاد!دیدگاهتان را بنویسید