جسد یک مرد در یک آپارتمان در باکو پیدا شد

[ad_1]

جسد یک مرد در یک آپارتمان در باکو پیدا شد.

سرویس مطبوعاتی وزارت شرایط اضطراری (MES) به گزارش گفت.

گزارش شده است که طبق اطلاعات دریافت شده در خط تلفن وزارت 112 ، یک نفر پشت درهای بسته در یک آپارتمان در منطقه نسیمی در باکو درمانده مانده است.

نیروهای امداد و نجات مربوطه توسط سرویس نجات ویژه ریسک درب ورودی آپارتمان را باز کرده و جسد فاروه آگشین باکیخانوف ، متولد 1967 را تحویل دادند.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید