خانه مردی که سیلی به مکرون زد ، مورد بازرسی قرار گرفت

[ad_1]

پلیس هنگام بازدید از منطقه دروم فرانسه به منزل شخصی که سیلی به صورت امانوئل ماکرون زد حمله کرد.

براساس گزارش ، این توسط کانال تلویزیونی BFM گزارش شده است.

“من از حضور در اینجا خوشحالم. اگر به من می گفتند دامیان به رئیس جمهور سیلی می زند ، می گفتم این درست نیست. دوست من آدم آرامی است. “یکی از آشنایان بازداشت شده در مقابل کانال تلویزیونی گفت.

این حادثه در سفر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از منطقه دروم اتفاق افتاد. رئیس دولت به مردم منتظر وی در میدان نزدیک شد و شروع به سلام و احوالپرسی کرد. در آن لحظه مردی به صورت ماکرون سیلی زد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید