خطر مجبور کردن عابران پیاده به عبور از جاده – ویدئو

[ad_1]

رمپ نصب شده در پیاده رو در خیابان 110 صمد ورگون ، منطقه نسیمی ، باکو ، نه تنها راه عابران را می بندد ، بلکه تهدیدی جدی برای زندگی آنها محسوب می شود. اگرچه ساکنان منطقه بارها موضوع را مطرح کرده اند ، اما هنوز مشکل حل نشده است.

آژانس حمل و نقل باکو به گزارش گفت که درخواست تخریب سطح شیب دار از سازمان های دولتی مربوطه گرفته شده است.

مدیر منطقه نسیمی قول داد که ظرف 2-3 روز مشکل را برطرف کند.

ما یک طرح در این زمینه ارائه می دهیم.

https://www.youtube.com/watch؟v=FHtkeXsubOA[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید