دادگاه علیه کوچاریان پشت درهای بسته Report.az برگزار خواهد شددادگاه علیه روبرت کوچاریان رئیس جمهور سابق ارمنستان و دیگران در پشت درهای بسته ادامه خواهد داشت.

به گزارش اسپوتنیک ارمنستان ، این تصمیم توسط قاضی آنا دانیبکیان از دادگاه عمومی ایروان اتخاذ شد.

بر اساس این گزارش ، وی درخواست وکیل کوچاریان ، ایک آلومیان را پذیرفت.دیدگاهتان را بنویسید