در تصادفات جاده ای سه نفر کشته و دو نفر زخمی شدند

[ad_1]

در طول روز توسط نیروی انتظامی درگیر می شود 36 این جنایت با “لیدهای داغ” حل شد.

به گفته سرویس مطبوعاتی وزارت کشور ، برای مدتی بسته مانده است 9 جنایت حل شد

به طور کلی ، زیرا به دنبال آن است 33 افراد ، از جمله کسانی که تحت عنوان بدهکار تحت تعقیب بودند 14 افراد بازداشت و تحویل مقامات مربوطه شدند.

در جاده های جمهوری 3 در نتیجه یک تصادف رانندگی 3 مردم مردند 2 مردم زخمی شدند

مربوط به مواد مخدر در نتیجه عملیات جستجو توسط مأموران اجرای قانون 25مربوط به سلاح های ذخیره شده غیرقانونی است 1 واقعیت ثابت شده است

مظنون به ارتکاب جرم 40 افراد بازداشت شده اند[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید