دو مدرسه دیگر در آذربایجان به دلیل ویروس کرونا بسته شده استدو دبیرستان دیگر در آگداش درگیر آموزش از راه دور هستند.

اداره شیروان علیا گزارش داد که مرکز منطقه ای بهداشت و اپیدمیولوژی تصمیم گرفته است که از امروز روند آموزش را به آموزش از راه دور در مدرسه متوسطه شماره 1 آگداش به نام S. Vurgun و دبیرستان شماره 5 شهر انتقال دهد.

طبق اطلاعات ، پاسخ آزمون COVID-19 در 1 معلم در هر دو مدرسه مثبت بود.

مرکز بهداشت و اپیدمیولوژی از صبح امروز ضد عفونی کننده همه اتاق ها و سالن ورزشی در ورودی و داخل دو مدرسه است.

لازم به ذکر است که در سال تحصیلی 2020-2021 ، ویروس COVID-19 در 40 دانش آموز و 10 معلم در موسسات آموزشی منطقه شناسایی شد.

https://www.youtube.com/watch؟v=m0Dln6UgZ8sدیدگاهتان را بنویسید