رئیس جدید دفتر بیمه اجباری

[ad_1]

در تاریخ 29 نوامبر 2016 ، مطابق با ماده 6.7 اساسنامه دفتر بیمه اجباری ، رئیس و معاون رئیس هیئت امنای دفتر برای 5 سال آینده انتخاب شدند. این گزارش توسط مرجع به مرجع گزارش شد.

رئیس هیئت امنای دفتر بیمه اجباری گانا گوزالووا لانا چینگیزوونا ، معاون اول رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه Akha Mbask OJSC و نایب رئیس هیئت امنای دانشگاه صفاروف طلعت عباس گولو اوغلو و جبارووا فاویت کریموا نورلان باختیار اوغلو و اسماعیلوف اورهان ویلا یوت اوغلو اعضای هیئت امنا هستند که در تاریخ 8 دسامبر 2016 توسط وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان تصویب و در ثبت دولت ثبت شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید