راز ماندگاری این سیستم این دو کلمه است: جمهوری و اسلام؛ جمهوری به معنای مردم است و اسلام به معنای مردم سالاری دینی است / برخی افراد که صلاحیت ندارند در هنگام رد صلاحیت مورد آزار و اذیت قرار گرفتند / نامزدها شعارهایی را می دهند که به آنها اعتقاد دارند

[ad_1]


کار بزرگ امام بزرگوار ما ایجاد این ایده و تئوری برای جمهوری اسلامی و ورود آن به حوزه نظریه های مختلف سیاسی بود. سپس او به آن پی برد و آن را عینیت بخشید. راز شکوهمند و افتخارآمیز ماندگاری این نظام این دو کلمه است: جمهوری و اسلام؛ مردم و اسلام؛ جمهوری به معنای مردم است و اسلام به معنای مردم سالاری دینی است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید