روزانه بیش از 11000 بیمار ویروسی کرونا در سراسر جهان می میرندتعداد افراد آلوده به ویروس کرونا در جهان طی روز گذشته 662 بیش از هزار افزایش یافته است.

براساس این گزارش ، سازمان بهداشت جهانی.

طبق اطلاعات ، در آخرین روز 662 690 افراد آلوده به ویروس کرونا ، 11 306 یکی مرد تعداد کل افراد آلوده 409 129 902تا مرده 2 831 815 به مردم رسید.

لازم به ذکر است که گزارش سازمان بهداشت جهانی تنها بر اساس شاخص های رسمی تهیه می شود.دیدگاهتان را بنویسید