شما می توانید e-Visa را در 3 مرحله دریافت کنید – سیستم کار می کند و کار می کند

[ad_1]

سیستم ویزای الکترونیکی جمهوری آذربایجان راه اندازی شده است.

به گزارش مارجا ، پورتال ASAN Visa https://evisa.gov.az کار بر روی

مجری پورتال آژانس دولتی خدمات شهری و نوآوری های اجتماعی تحت نظر رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان است.

از طریق پورتال می توانید ویزا الکترونیکی را در 3 مرحله دریافت کنید (درخواست ، پرداخت و بارگیری فرم ویزای الکترونیکی).

تقاضای مستقیم ویزای الکترونیکی با اقامت حداکثر 30 روز از طریق درگاه برای فرد خارجی یا فرد بدون تابعیت امکان پذیر است.

هزینه دولت برای ویزای الکترونیکی 20 دلار است. این هزینه برای پردازش ویزا لازم است و تحت هیچ شرایطی قابل استرداد نیست.

معاملات پرداخت را می توان از طریق Mastercard ، Visa و UnionPay انجام داد. کارت لازم نیست به نام شما باشد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید