طی روز گذشته 24 نفر در ارمنستان بر اثر ویروس کرونا مردند

[ad_1]

آخرین روز در ارمنستان است 801 افراد آلوده به COVID-19

این گزارش توسط مرکز ملی کنترل و پیشگیری از بیماری ها در وزارت بهداشت منتشر شده است.

بنابراین ، تعداد افراد آلوده به ویروس در ارمنستان 185 020رسیده است.

اشاره شد که تعداد مرگ و میرهای همه گیری در کشور بیشتر است 24 تعداد افراد را افزایش دهید 3 384افزایش یافته است به.

COVID-19 تشخیص داده شد ، اما تعداد مرگ های ناشی از علل دیگر 862 مردم. تا حالا 168 721 بیمار از عفونت بهبود یافت.

در حال حاضر در کشور است 11 602 یک بیمار فعال با ویروس کرونا وجود دارد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید