غنا با حمله به غنا ، باعث کشته شدن 9 نفر شداجساد 9 نفر کشف و از زیر آوار معدن طلا در استان شمالی غنا شرقی بالا کشف و خارج شد.

این توسط روزنامه محلی Citi Newsroom گزارش شده است.

خاطرنشان می شود که یخبندان در تاریخ 31 مه ، پس از باران شدید فرو ریخت و چند روز بعد اجساد در نتیجه کار تیم نجات پیدا شد.دیدگاهتان را بنویسید