قرار جدیدی در سیرک ایالتی باکو توافق شده است

[ad_1]

سیرک دولتی در باکو دستخوش تغییرات ساختاری شده است.

طبق گزارش Repot ، مدیر جدید رسانه های اجتماعی در سازمان ایجاد شده است.

روزنامه نگار برای این سمت گلشنا مصطفایوا قرار ملاقات بگیر وی همچنین به عنوان سخنگوی سیرک عمل خواهد کرد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید