قرار جدیدی در سیرک ایالتی باکو توافق شده است


سیرک دولتی در باکو دستخوش تغییرات ساختاری شده است.

طبق گزارش Repot ، مدیر جدید رسانه های اجتماعی در سازمان ایجاد شده است.

روزنامه نگار برای این سمت گلشنا مصطفایوا قرار ملاقات بگیر وی همچنین به عنوان سخنگوی سیرک عمل خواهد کرد.دیدگاهتان را بنویسید