معرفی روسای ستاد انتخابات ریاست جمهوری / نامزدهای ارشد بعد از هر مجلس ، کارمندان / پزشکان با طرفداران کروبی آمدند + پیوست
چهره های برجسته سیاسی مانند سید ابراهیم رئیسی ، محسن رضایی ، محمود احمدی نژاد ، علی لاریجانی ، حسین دهگان ، عبدالناصر همه ، مسعود پزشکیان ، اسحق جهانگیر ، محسن هاشمی رفسنجانی ، رست گازامید محمد هاشمیدامحسامحمدحمیدحمدیه حاما حامد حاما حاما حاما حامد حاما ، حامد حامدی هاام ، ، علی مطهری »…

دیدگاهتان را بنویسید