معیار ضرورت با 116 منات تحویل داده شد

[ad_1]

پیشنهاد شده است که معیار ضرورت در آذربایجان 10.5٪ یا 11 منات به 116 منات در سال آینده افزایش یابد. این بیانیه توسط هادی رجبلی ، رئیس کمیته کار و سیاست اجتماعی پارلمان آذربایجان بیان شد.

به گفته وی ، با توجه به افزایش این وجوه برنامه ریزی شده است تا سال آینده میزان کمک های اجتماعی هدفمند برای خانواده های کم درآمد افزایش یابد.

لازم به ذکر است که در ابتدا انتظار می رفت که معیار ضرورت برای سال آینده در سطح امسال باقی بماند ، یعنی. در سطح 105 منات.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید