من حرکت خود را صدای سوم خواندم / بیایید با مشارکت مردم حماسه آفرینیم
عبدالناصر همتی ، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، با اشاره به اهمیت انتخابات و روزهای سرنوشت ساز به جمعی از نخبگان گفت: “انتخابات بعدی یکی از مهمترین انتخابات کشور است و سرنوشت کشور در چهار سال زندگی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور دارد.

دیدگاهتان را بنویسید