نتانیاهو و عناصر تأثیرگذار رژیم صهیونیستی باید مجازات شوند / صهیونیست ها مجبور به پذیرش شکست می شوند / جهان اسلام وظیفه شرعی در قبال مسئله فلسطین دارد

[ad_1]


یکی دیگر از وظایف مهم پیگرد قانونی دولت تروریست و وحشی صهیونیستی است. همه عذاب وجدان دارند و تصدیق می کنند که جنایت فجیع کشتار کودکان و زنان فلسطینی طی این دوازده روز نباید مجازات شود. همه عناصر تأثیرگذار رژیم و جنایتکار نتانیاهو باید توسط دادگاه های بین المللی و مستقل مورد پیگرد و مجازات قرار گیرند و این با قدرت خداوند محقق خواهد شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید