نخست وزیر علی اسدوف از دفتر TANAP بازدید کردنخست وزیر علی اسدوفاین هیئت به سرپرستی خط لوله گاز ترانس آناتولی از دفتر TANAP در آنکارا بازدید کردند.

این در گزارشی توسط هیئت وزیران اعلام شد.

طبق اطلاعات ، مدیرعامل TANAP سالتوک دوزیول در مورد فعالیتهای پروژه ارائه نمود. اسدوف تأكید كرد كه این پروژه در نتیجه اراده روسای جمهوری آذربایجان و تركیه به اتمام رسیده است و بر اهمیت هر دو كشور تأكید كرد.دیدگاهتان را بنویسید