هدیه منات اسکای فال سال نو 2017

[ad_1]

هر بار خرید 20 دلار AZN و بیشتر در فروشگاه های مختلف در همان روز با Worldcard به شما فرصتی می دهد.

شرایط کمپین

هر بار خرید 20 دلار AZN و بیشتر در فروشگاه های مختلف در همان روز با Worldcard به شما فرصتی می دهد. 5 نفر در کمپین 2017 امتیاز منات کسب می کنند. تاریخ قرعه کشی: 13 دسامبر (6 تا 11 دسامبر برای خریدها) ، 20 دسامبر (12 دسامبر – برای خریدها) ، 27 دسامبر (برای خریدها از 19 تا 25 دسامبر) ، 10 ژانویه 2016 (26 دسامبر) – 8 ژانویه) Worldcard Business و Pulkart در کمپین 2017 شرکت نمی کنند. مشتری فقط می تواند 1 هدیه برنده شود. کلیه امتیازات کسب شده ظرف 2 روز از تاریخ قرعه کشی به حساب برندگان منتقل می شود. کارمندان Yapi Kredi Bank Azerbaijan CJSC در قرعه کشی شرکت نمی کنند. می توانید در مورد کمپین تماس تلفنی Yapi Kredi * 0444 بیشتر بدانید.

https://www.youtube.com/watch؟v=qiI5OAY3DXo

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید