واکسن موسسه پاستور ایران اولین واکسن سه دوز در کشور است

[ad_1]

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو ، علیرضا بیگلری ، رئیس موسسه پاستور ایران ، در ارتباط با گزارشات مربوط به دومین تزریق واکسن Subrana Plus و وعده تزریق دوز سوم ، گفت: آنها همچنین دارند.

وی گفت: طبق روال معمول ، دو دوز واکسن پاستوکوکوس و یک دوز واکسن Subranaplus تزریق می شود. در برخی از شهرهای کشور ، در یک کارآزمایی بالینی ، ما دو دوز را با سه دوز مقایسه کردیم و متوجه شدیم که سه دوز به طور قابل توجهی در برابر انواع جهش یافته بهتر عمل می کنند. همانطور که می دانید ، تزریق سوم امروز برای سایر واکسن ها از جمله Pfizer توصیه می شود.

بیگلری گفت فاصله بین تزریق سوم واکسن پاستور یک تا دو ماه پس از تزریق دوم بوده است. Pastococcus قبلاً به مرحله عمومی تزریق رسیده است و در سه دوز تزریق می شود. البته مطالعات در ایران و کوبا نشان داده است که دو دوز تزریق زیر 18 سال کافی خواهد بود ، اما برای بزرگسالان ، به ویژه در مورد واکسن های لوکس مانند دلتا ، بهتر است سه دوز تزریق شود.

وی افزود: ماه گذشته واکسن پاستوکوکوس برای استفاده اضطراری در هشت دانشگاه علوم پزشکی کشور توزیع و تزریق شد. در پایان ماه سپتامبر ، ما حدود 700000 تا یک میلیون دوز واکسن را به وزارت بهداشت تحویل می دهیم که شامل دوز یادآوری می شود. از ابتدای پاییز ما تولید صنعتی انبوه با ظرفیت اسمی سه میلیون دوز در ماه خواهیم داشت. امیدواریم با اخذ مجوزهای لازم همراه با توسعه خطوط تولید ، بتوان مقادیر بیشتری از این واکسن را به گروه زیادی از مردم تحویل داد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید