وزارت زراعت قادر به اعطای کمک های مالی به اشخاص حقوقی و حقیقی خواهد بود

[ad_1]

اصلاحات در “فهرست سازمانهایی که از بودجه دولت جمهوری آذربایجان تأمین می شوند و قادر به اعطای کمکهای مالی به اشخاص حقوقی و اشخاص حقوقی جمهوری آذربایجان متناسب با حوزه فعالیتهای آنها هستند” ، مصوب در مصوبه 654 پوند رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان از 21 اکتبر 2015 یک فرمان از

بر اساس این مصوبه ، نام وزارت كشاورزی با افزودن قسمت 7-1 به “لیست سازمان های بودجه دولت جمهوری آذربایجان ، كه می توانند به اشخاص حقوقی و حقوقی جمهوری آذربایجان متناسب با مناطق آنها كمك مالی كنند ، افزایش یافت. فعالیت ‘.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید