ویرایش مشترک هشت روزنامه امروز در مورد مهمترین موضوع امروز / تشدید کار شورای نگهبان از دید روزنامه جوان / عوامل عجیب و غریب از انتخابات سال 1400 به گفته مصلح

[ad_1]


آیا حدس و گمان اعتبارسنجی ، موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها ، آمریکا هنوز چراغ جهان آزاد است؟ مثلث به جای دو قطبی؟ اصلاح طلبان به کدام سمت می روند؟ اعتراض به وجدان بیدار علیه جنایات اسرائیل ، نگرش غیرحزبی رادیو و تلویزیون ، پیش بینی افکار عمومی ، حمایت از سازمان حمایت از عزیزان! پیام همکاری ایران با منطقه و تحقیق در مورد ترفند انتخاباتی برای نامزد شدن برای دولت بعدی از جمله مواردی است که در اخبار و گزارش های تحلیلی روزنامه های امروز پوشش داده شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید