پیش بینی شما از سناریوهای آینده انتخابات چیست؟ چه کسی در ائتلاف است؟ چه کسی لغو می کند؟ چه کسی تا آخر می ماند؟
فکر می کنید قالب انتخابات سیاسی ایران طی روزهای آینده چگونه خواهد بود؟ کدام نامزدها قصد دارند در رقابت واقعی بمانند و کدام یک از نامزدها به نفع نامزد دیگر انصراف می دهند؟ کدام افراد در واقع تا پایان رقابت خواهند کرد و چه کسانی کاندیدای پوشاندن چهره هستند و باید در بحث به نفع مردم بازی کنند؟

دیدگاهتان را بنویسید