پیش بینی شما از سناریوهای آینده انتخابات چیست؟ چه کسی در ائتلاف است؟ چه کسی لغو می کند؟ چه کسی تا آخر می ماند؟

[ad_1]


فکر می کنید قالب انتخابات سیاسی ایران طی روزهای آینده چگونه خواهد بود؟ کدام نامزدها قصد دارند در رقابت واقعی بمانند و کدام یک از نامزدها به نفع نامزد دیگر انصراف می دهند؟ کدام افراد در واقع تا پایان رقابت خواهند کرد و چه کسانی کاندیدای پوشاندن چهره هستند و باید در بحث به نفع مردم بازی کنند؟

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید