کلید برجام در دست رئیس جمهور جدید / از مشروعیت تا مشروعیت / رئیس جمهور هشتم شانسی برای اشتباه ندارد

[ad_1]


آیا اجاره به توزیع واکسن رسیده است؟ موفقیت وین و انتخابات ریاست جمهوری بسیار دور است اما بدون برق و اینترنت! بررسی اهمیت مفهوم “ریشه ایرانی” بودن رئیس جمهور ، اعلام زمان وقفه ها ، کارزار مجازی برای سرنگونی کشیش ، پایان رویاهای تورمی ، قدرت و مسئولیت هیئت امنا ، گزارش هاشمی از یک روز غیر منتظره ، دعوت به مناظره قبل از هیئت امنا غیرقانونی است. بازی شفافیت در بهارستان موضوع اخبار و گزارش های تحلیلی روزنامه های امروز است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید