یک زن در یک تصادف رانندگی در باکو زخمی شدیک حادثه رانندگی در باکو باعث جراحات شد.

براساس گزارش ، این حادثه در منطقه سوراهانی رخ داده است. در اثر برخورد دو اتومبیل ، مسافر ، هومباتوا هایالا دلگاما ، متولد 1985 ، جراحات مختلفی دریافت کرد. مرد زخمی به بیمارستان منتقل و تحت نظارت پزشکی منتقل شد.

جزئیات این حادثه در حال بررسی است.دیدگاهتان را بنویسید