یک میلیون و 200 هزار کرد حق رأی دارند
استاندار کردستان گفت: بیش از 76 درصد مردم استان معادل یک میلیون و 200 هزار نفر حق رأی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید