5 س Topال برتر که هر داوطلب باید به آنها پاسخ دهد

[ad_1]


انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 بسیار متفاوت از انتخابات قبلی است. اما شاید مهمترین تفاوت را بتوان در شرایط کرونر حاکم در کشور مشاهده کرد ، که باعث می شود مبارزات انتخاباتی از این دوره به دلیل این مشکل دستخوش تغییراتی شود و در هنگام تجمع ها یا حضور نامزدها و نمایندگان آنها در جمع ، قطعاً محدودیت ها. تبادل و اطلاعات نیز دارای اشکالاتی خواهد بود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید