5 س Topال برتر که هر داوطلب باید به آنها پاسخ دهد
انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 بسیار متفاوت از انتخابات قبلی است. اما شاید مهمترین تفاوت را بتوان در شرایط کرونر حاکم در کشور مشاهده کرد ، که باعث می شود مبارزات انتخاباتی از این دوره به دلیل این مشکل دستخوش تغییراتی شود و در هنگام تجمع ها یا حضور نامزدها و نمایندگان آنها در جمع ، قطعاً محدودیت ها. تبادل و اطلاعات نیز دارای اشکالاتی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید