“Voice Caddy A2” را از کره به آسیا راه اندازی کرد

[ad_1]

مارک رسمی فاصله سنجهای KLPGA ، Voice Caddy (مدیر عامل شرکت Kim Joon-oh) ، ساعت تخصصی گلف آسیایی Voice Caddy A2 را در این ماه راه اندازی می کند. Voice Caddy A2 تجهیزات گلف مانند نمایشگرهای سبز هوشمند و زمین های هوشمند است که برای مسابقات گلف ضروری است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید